Nye trender i lånemarkedet – en digital hverdag

Det å bruke kontanter blir stadig mer sjeldent, og stegene mot et kontantløst samfunn blir raskt større. I våre skandinaviske naboland har bedrifter nå retten til å nekte betaling med kontanter, og det samme forslaget har vært fremmet i Norge.

Det har imidlertid ikke vært noe særlig oppslutning rundt forslaget, men bare at det blir diskutert er et tegn på digitaliseringen av vår økonomiske hverdag. Men det er ikke bare betalinger for varer og tjenester som nå i større grad gjøres elektronisk, også i lånemarkedet er vi nå gått over til en digital og elektronisk brukeropplevelse.

Digital hverdag

Alt skjer på nett

Søker man om forbrukslån eller andre vanlige lånetyper i dag, kan man fint fylle inn søknaden, få den godkjent, og undertegne alle papirene helt elektronisk og uten at man trenger å oppsøke en bankfilial. Det er enda enkelte utlånere som ikke tilbyr elektronisk signering av lånesøknader, men trenden peker helt klart i den retningen. Det er nok ikke utenkelig at om få år er det den eneste måten man kan søke om lån på. En forenkling av låneprosessen er også noe som gagner både kunden og utlånere. Elektroniske signeringer og søknader er enkelt og kjapt for en lånetaker å fullføre, og det senker arbeidskostnaden for utlåner.

Mens slike lån da blir gjort enkelt tilgjengelig ved et par tastetrykk, blir det også svært viktig å oppfordre til ansvarlig bruk av kreditt og lån uten sikkerhet. Den negative siden med en enkel tilgang til lån, er at flere kan ende opp med spontane lån som man får problemer med å tilbakebetale. Så mens ting i finansverden blir mer elektronisk og lettere tilgjengelig for alle, har låneaktører et større ansvar for å påse at de driver med ansvarlig utlån av penger.

På nettportaler kan man sammenligne aktører, og hos NorskKreditt.no kan man i tillegg se selskapsinformasjon på omtalene. Vi lot oss overraske ganske mange ganger – det finnes jo en rekke lån og kredittkort som markedsfører seg kraftig i TV. I omtalen av OPP Finans ser man for eksempel at eierne er Gjensidige – visste du det?

Mobile betalinger

For private lån mellom venner og familie er det også store endringer på gang. Mens slike mindre lån vanligvis ble tilbakebetalt i kontanter eller ved enkle bankoverføringer, har nå mobilbetaling eksplodert i popularitet den siste tiden, og blitt den foretrukne metoden for mange nordmenn. Det er flere norske versjoner av slike mobilapper, hvor DNBs Vipps er en av de mest populære. Det er enda en forhodsvis ny tjeneste som bare ble lansert i slutten av mai tidligere i år. Men tjenesten har blitt tatt godt i mot og per i dag er det hele 600.000 nordmenn som har benyttet seg av mobilappen.

Vipps og andre lignende tjenester føyer seg inn i rekken av forbrukervennlige innretninger som gjør ens personlige økonomi enda litt enklere å ha med å gjøre.