Refinansiering av gjeld med sikkerhet gir mer penger i lommeboken

Hvor mange er det ikke som ser frem til lønningsdagen som om det var julaften? Det er nesten så det kribler kvelden før lønnen er inne på kontoen og man sjekker bankkontoen så fort man våkner. Deretter kommer raskt nedturen.

Det er på den ene siden befriende å sette seg ned og betale bunken med regninger og avdrag på lån og kredittkort, men samtidig føler man seg tom etterpå. Kontoen tømmes kanskje altfor fort og man vet hvordan de neste fire ukene før neste lønning blir.

Man kan kalle dette å leve fra måned til måned. Når minstebeløpet på smålån og kredittkort er betalt og man kan puste lettet ut fordi huslånet eller husleien er overført, så skal man også ha noe igjen til å leve for. Man kan nok kanskje tenke at man har overlevd enda en måned.

Man vet også av erfaring at de neste to til kanskje tre ukene kan bli ok, mens de siste en til to ukene før neste lønn kan blir vanskelig for å få pengene til å strekke til. Matbudsjettet er på minimum den siste tiden og det er kanskje ingenting igjen til uforutsette utgifter.

Hvordan få til en buffer?

Hvis man har regnet ut akkurat på kronen hva man har til husholdningsutgifter som mat og lignende så er det mange som ikke har mer enn akkurat det å rutte med.

husholdningsutgifter

Hva gjør man når man får måneder med andre uforutsette utgifter? Enkelte har hørt at man alltid burde ha en månedslønn stående på en ekstra konto for uforutsette utgifter.

Det kan være alt fra kostnader som tannlege, frisør til andre ting som at man må ha nye bildekk eller at vaskemaskinen ryker. Det er veldig mange som skulle ønske at de hadde en slik utgiftskonto til spesielle ting, men i dag er dette en ønskedrøm for mange. Dyre og mange små og mellomstore lån og kredittkort spiser opp store deler av lønningene uten at gjelden reduseres særlig.

Løsningen er oftest refinansiering slik at man får lavere rente og samlet det meste av gjelden under ett lån. Får man i tillegg lengre nedbetalingstid vil disse tingene kraftig redusere de månedlige utgiftene. Når man har mer å rutte med i måneden så får man også et mer realistisk månedsbudsjett og samtidig mulighet til å håndtere uforutsette utgifter.

Det som gjør at man havner i den typiske fellen som gjør at man klarer seg nesten fra måned til måned er også med på å lage en spiral effekt. Det er ikke uvanlig å bruke opp kreditten man har nedbetalt i løpet av de siste ukene til mat før man får ny lønn. I verste fall søker man om nye kredittkort. Slik øker den dyre gjelden og man har vanskeligheter med både å betjene gjelden og til å få endene til å møtes.

Ved refinansiering av gjeld med sikkerhet så betales alt av gjeld som man skylder slik at man kun sitter med for eksempel boliglånet.

Hva vil det si at man refinansierer med sikkerhet?

Etter å ha refinansiert så vil man ha ett lån som har samlet all den tidligere gjelden. Et avdrag i måneden istedenfor mange små. Slike refinansierings-lån av gjeld med sikkerhet betyr at låne sikres i et objekt som en bolig eller for eksempel en hytte.

refinansierer med sikkerhet

Dette gir store fordeler og reduserte månedlige kostnader. Hvor enkelt er det ikke å ha kun et avdrag istedenfor mange?

  • Enten får man et nytt lån hvor man kan samle all gjeld.
  • Alternativt kan man øke et lån man allerede har slik at man kan inkludere all annen gjeld i dette ene lånet.

Er det et eksisterende boliglån som refinansieres, så kan man bytte bank og flytte lånet til denne nye. Da søker man om økt låneramme slik at man får inkludert i lånet den andre gjelden. Annen gjeld kan være alt fra inkassoer, kredittkort og smålån som forbrukslån.

I tillegg søker man samtidig om å forlenge nedbetalingstiden. Dette er med på å redusere utgiftene man har hver måned drastisk. Man sitter altså da med kun ett lån hvor man betaler både renter og lån slik at dette faktisk blir nedbetalt over tid.

Hva regnes som sikkerhet?

Det som er vanligst er som nent ovenfor, boliglån. Når man refinansierer gjeld med sikkerhet så vil de fleste bruke boliglån med sikkerhet i boligen man har.

boliglån

På lik linje som når man refinansierer boliglånet for å få penger til å pusse opp boligen, så kan dette lånet også brukes til å refinansiere annen gjeld.

Man anbefales å først samle den dyreste gjelden og de lånene som har høyest rente under refinansieringen. Årsakene til at man kan bruke boliglånet til refinansiering av gjeld er:

  • Boligen man eier kan ha steget i verdi.
  • Etter flere års nedbetaling finnes det tilgjengelig sikkerhet.

Hva gjør man hvis man leier og ikke eier noen bolig selv? Heldigvis så kan man i tillegg til å bruke egen bolig få hjelp av andre gjennom deres boliger eller fritidseiendommer. Det som teller er at den boligen som blir brukt som sikkerhet må ha høyere verdi enn det lånet som er på boligen. Ved å bruke en annens bolig som sikkerhet så er denne personen en kausjonist. Kausjonisten stiller sin bolig som sikkerhet for refinansieringslånet.

Det er begrensninger på mengde lån

Staten har gjennom boliglånsforskriften bestemt hva slags begrensninger det er når det kommer til hvor mye man kan låne. Dette har myndighetene gjort for å begrense og sette et tak på hvor mye både vi som privatpersoner kan låne og hvor mye bankene kan låne.

hvor mye man kan låne

Dette skal sikre at vi ikke ender opp med altfor stor gjeld i forhold til inntekten slik at vi ikke kan betjene den. Selv om bankene må forholde seg til boliglånsforskriften så kan de vurdere enkelttilfeller til en viss grad individuelt. Det er tre generelle faktorer som er med på å begrense størrelsen på lånet og det er:

  • Hva slags sikkerhet man kan stille.
  • Hvor stor inntekt man har.
  • Er det noe av gjelden som har gått til inkasso.

Når man er komt så langt at man ser på gjelden og skal refinansiere den med sikkerhet i bolig så er maksimums grensen at man kan låne opptil 85% av boligens verdi. Er det en fritidseiendom som stilles som sikkerhet så kan man låne opptil maksimum 70% av eiendommens verdi.

Hvis den samlede gjelden man ønsker å inkludere i boliglånet gjør at lånet blir mer enn 85% så får man altså ikke nok til å dekke alt. Dette er ikke uvanlig og som nevnt tidligere så sørger man da for å få inkludert den dyreste gjelden. Da refinansierer man dyr gjeld som kredittkort og forbrukslån med høy rente.

Billån tar man da ikke med og det holdes utenfor. Da sitter man igjen med for eksempel et større huslån som betales ned over lengre tid og et billån. Men man vil fremdeles få lavere faste låneutgifter i måneden enn man hadde før refinansieringen.

Hva man trenger

Ikke alle vet at det er noe som heter gjeldsgrad og som bankene bruker for å vurdere hvor mye man kan låne. Det er en hovedregel og denne sier at man ikke skal ha mer i lån enn fem ganger ens egen inntekt. Gjeldsgraden kan altså ikke være mer enn fem og for å finne ut av hvilken gjeldsgrad man har så er dette veldig enkelt. Man deler bare gjelden man har på inntekten.

refinansierer man dyr gjeld

Har man for eksempel 1 million i gjeld og tjener to hundre tusen så er gjeldsgraden fem. Da har man et problem hvis man trenger å refinansiere slik at lånet totalt blir halvannen million. Dette kan man løse ved å ha en medsøker.

Medsøkeren kan være en foreldre, samboer eller for eksempel et søsken. Denne personens inntekt vil dermed beregnes sammen med ens egen og gjeldsgraden blir forandret slik at man kan låne mer. Man må også huske å ta med alt som kan regnes som inntekt, men dette må være dokumentert. Det kan være ekstrajobber eller utleie av en del av egen bolig som hybel eller anneks.

Alt av gjeld som har gått til inkasso må betales ved en mulig refinansiering. Denne typen gjeld kan ikke holdes utenfor slik et billån kan. Det positive er at all sånn gjeld blir betalt og dermed slettet. Refinansiering av gjeld med sikkerhet er også en løsning hvis man er ute for tvangssalg av bolig. Dette stanses hvis refinansieringen går i orden.

Man kan få hjelp til hele prosessen

Økonomiske vanskeligheter sliter på alt i hverdagen og for de som har et stort behov for refinansiering så er det ofte vanskelig å ta tak i ting. Man har ofte forsøkt selv tidligere og fått avslag og har kanskje ikke krefter igjen til å ta tak i dette.

Siden det er aktører som spesialiserer seg i akkurat disse tingene så kan de gjøre store deler av jobben. Ofte så behøver man ikke gjøre annet enn å ta kontakt med dem. De ber gjerne om å få dokumentasjon på samlet gjeld og inntekt og så ser de etter løsninger. Det er aldri for sent å sjekke ut muligheten for refinansiering av gjeld med sikkerhet.

Stikkord: ,