Refinansiering

Refinansiering av gjeld og boliglån er vanlig i Norge i dag og innebærer at man får en ny takst (verdivurdering) av boligen (panteobjektet). Når dette er gjennomført, oppsøker man långiver for å inngå forhandlinger om bedre renter og betingelser.[1] Jo lavere gjeldsgraden, altså forholdet mellom størrelsen på lånet og boligens verdi, er, jo bedre sikkerhet kan man tilby banken. Med bedre sikkerhet vil långiver kunne tilby lånekunden bedre betingelser i form av lavere renter på et nytt lån. Det nye lånet vil erstatte det eksisterende, og man vil derfor få lavere månedlige kostnader. Det er også vanlig å gjennomføre en refinansiering av gjeld som dette for å frigjøre nye midler til for eksempel oppussing av boligen.

Hvis lånet er innenfor 60% av boligens verdi, er det vanligvis et gunstig grunnlag for å kunne reforhandle betingelsene på et eksisterende boliglån. Les mer på https://no.wikipedia.org/wiki/Refinansiering

Refinansiering av gjeld med sikkerhet gir mer penger i lommeboken

Refinansiering av gjeld med sikkerhet

Hvor mange er det ikke som ser frem til lønningsdagen som om det var julaften? Det er nesten så det kribler kvelden før lønnen er inne på kontoen og man sjekker bankkontoen så fort man våkner. Deretter kommer raskt nedturen.

Det er på den ene siden befriende å sette seg ned og betale bunken med regninger og avdrag på lån og kredittkort, men samtidig føler man seg tom etterpå. Kontoen tømmes kanskje altfor fort og man vet hvordan de neste fire ukene før neste lønning blir.

Man kan kalle dette å leve fra måned til måned. Når minstebeløpet på smålån og kredittkort er betalt og man kan puste lettet ut fordi huslånet eller husleien er overført, så skal man også ha noe igjen til å leve for. Man kan nok kanskje tenke at man har overlevd enda en måned.…