Refinansiering

Refinansiering av gjeld og boliglån er vanlig i Norge i dag og innebærer at man får en ny takst (verdivurdering) av boligen (panteobjektet). Når dette er gjennomført, oppsøker man långiver for å inngå forhandlinger om bedre renter og betingelser.[1] Jo lavere gjeldsgraden, altså forholdet mellom størrelsen på lånet og boligens verdi, er, jo bedre sikkerhet kan man tilby banken. Med bedre sikkerhet vil långiver kunne tilby lånekunden bedre betingelser i form av lavere renter på et nytt lån. Det nye lånet vil erstatte det eksisterende, og man vil derfor få lavere månedlige kostnader. Det er også vanlig å gjennomføre en refinansiering av gjeld som dette for å frigjøre nye midler til for eksempel oppussing av boligen.

Hvis lånet er innenfor 60% av boligens verdi, er det vanligvis et gunstig grunnlag for å kunne reforhandle betingelsene på et eksisterende boliglån. Les mer på https://no.wikipedia.org/wiki/Refinansiering

Beklager, men innholdet på denne siden er ikke klargjort for publisering enda.