Hva er egenkapital i bank?

Som kunde i en bank er det greit å vite hvordan bankforretninger egentlig fungerer og påvirker din økonomi. Egenkapitalen er en viktig del av banksoliditeten.

Bank og egenkapital

Egenkapital

Som kunde i en bank er det greit å vite hvordan bankforretninger egentlig fungerer og påvirker din økonomi. Egenkapitalen er en viktig del av banksoliditeten.
Bankforretninger lever på at kunder innbetaler penger i banken – altså at vi låner banken pengene våre, og at disse pengene da lånes videre til andre. Bankens inntekter består da av rentene vi alle sammen betaler for lånene våre.

De flest utlån har en fast nedbetalingsperiode, eller løpetid, som er den tiden hvor lånet skal betales tilbake. Bankinnskuddene våre har derimot sjeldent en fastlagt tidsperiode, men kan bli tatt ut når som helst. Banken risikerer også at kunder ikke kan betjene lånene sine, eller å miste penger på feilinvesteringer.

Derfor finnes det lovbestemt krav om at bankene skal ha en kapitalreserve, som sikrer at banken klarer seg på tross av tapsforretninger. Den består først og fremst av egenkapital. Egenkapitalen skal dekke bankenes tap på lån, som ikke blir betjent, og på investeringer som ikke lønner seg.
Egenkapitalen stammer fra bankens overskudd, og fra salg av aksjer i banken.

Lovgivning om egenkapital

Det er staten som bestemmer hvor høy egenkapital banken skal ha. Man bør også merke seg at det ikke er noe krav til egenkapital dersom man tar opp et lån uten sikkerhet. Norge må også følge felles lovregler i Europa, siden vi deltar i internasjonalt banksamarbeide. Etter finanskrisen ble det innført nye lovkrav til banker i Norge i 2013. Lovforslaget bygger på Basel III og EU-kommisjonen sitt forslag. Fra juli 2013 skulle alle banker ha kjernekapital på minst 4,5%. I tillegg til dette skulle 3,5% annen kapital tilføres, slik at bankene skal ha 8% kapital i 2016.Dette ble lagt på i etapper i løpet av 2014 og 2015. Dette har gitt en gradvis økning av kapitalkravet, slik at alle banker kan følge med lovkravene.

Hvordan påvirker egenkapitalen min økonomi?

Egenkapitalen skal sikre at banken ikke går nedenom og hjem, så du mister pengene dine. De nye lovreguleringer, som har kommet etter krisen, krever økt egenkapital, og denne summen må bankene nå få inn på høyere rente. Derfor er renten også en del høyere enn hva foliorenten, eller markedsrenten, kan tilsi i øyeblikket.

De økte kravene til egenkapital betyr også at konkurransen mellom banker har minket, og at den foregår på likere vilkår for alle banker. Det betyr at det er mindre kamp om kunder til utlånsforretninger. Heldigvis ligger foliorenten veldig lavt, og dermed har ikke lovkravenes påvirkning medført en større økning på renten, men heller at renten ikke har falt så mye som man ellers kunne forvente.

Kilder: MONEYBANKER, regjeringen.no, nrk.no, business.dk

Stikkord: ,