Hva kan du oppnå ved å bytte regnskapsfører?

Det er viktig å være kritisk i forhold til ditt valg av regnskapsfører. Hvis man har gjort feil valg i forhold til hvem som fører regnskapet for bedriften, så kan det koste mye hvis man velger å fortsette med en regnskapsfører som ikke gir bedriften de tjenestene man trenger. For eksempel opplever mange at de betaler en relativt høy pris for en tjeneste som ikke dekker behovet.

Regnskapføring

Selv om en regnskapsfører har en lavere timepris enn en annen, så betyr ikke det nødvendigvis at den med lavest timepris vil gi deg den laveste regningen til slutt. Du må derfor vurdere helheten av tjenesten du får tilbudt fra din regnskapsfører, og så ta valget i forhold til hvor godt dette stemmer med hva du har behov for.

Mange trenger også økonomisk rådgivning fra sin regnskapsfører. Ikke alle som starter opp sin egen bedrift har all kunnskapen de trenger for å sikre bedriftens økonomiske fremtid. I stedet kan man ha behov for å spørre sin regnskapsfører når noe er uklart. På den måten kan man få gode råd selv om man ikke selv sitter på all kunnskapen som trengs for å drive en virksomhet. Men da er det viktig at du kan få de rådene du trenger fra den regnskapsføreren du har valgt. En annen faktor du bør vurdere når du skal bytte regnskapsfører, er at du får den hjelpen du trenger i forbindelse med behov for endringer i virksomheten.

Timespris bestemmer ikke sluttregningen alene

En del personer som starter opp sin egen virksomhet får en overraskelse når de har valgt regnskapsfører. Noen bruker kriterier som at man velger en venn av familien som regnskapsfører i stedet for en som man har fått anbefalt. For eksempel kan man oppleve at kostnadene til regnskapsfører er vesentlig høyere enn man forventer eller man burde forventet. Om regnskapsfører for eksempel stadig trenger å gjøre endringer i regnskapet på grunn av forglemmelser eller at de ikke har hentet inn dokumentasjonen de trenger, så øker stadig timeantallet og man ender opp med en større regning enn det som egentlig hadde vært nødvendig.

Regnskap

Får du god økonomisk rådgivning når du trenger det?

Økonomisk rådgivning er viktig når man driver egen bedrift. Hvis du ikke får den rådgivningen du trenger fra din regnskapsfører, så kan det være du ville ha nytte av å bytte regnskapsfører. Det viktigste for de fleste som driver en bedrift, er at de kan få økonomisk rådgivning på de områder hvor de selv har hull i kompetansen. Noen kan selv det de trenger for å drive bedriften, og har muligens ikke behov for denne typen rådgivning.

Riktig hjelp ved endringer i firmaet

Når man skal gjøre endringer på firmaet, er det praktisk med rådgivning fra sin regnskapsfører slik at prosessen utføres korrekt. Dette kan for eksempel være hvis man ønsker å endre sitt firma til et A/S, eller om man ønsker å momsregistrere firmaet. Hvis man ikke får den hjelpen man trenger fra sin regnskapsfører, så kan det være en grunn til å vurdere om man ønsker å bytte.